Khadijat M. Zayyanu

Human Rights Radio Tv

Show Time
1:00 pm - 2:00 pm
Monday

Zaben Yan Majalisa da Siyasan Kasa

Zaben Yan Majalisa da siyasan Kasa

Show Time
1:00 pm - 2:00 pm
Tuesday

Zaben Yan Majalisa da Siyasan Kasa

Zaben Yan Majalisa da siyasan Kasa

Show Time
1:00 pm - 2:00 pm
Wednesday

Zaben Yan Majalisa da Siyasan Kasa

Zaben Yan Majalisa da siyasan Kasa

Show Time
1:00 pm - 2:00 pm
Thursday

Zaben Yan Majalisa da Siyasan Kasa

Zaben Yan Majalisa da siyasan Kasa